Klachten/ vertrouwensfuncties Zorg La Fleur

Als zorgaanbieder zijn wij lid van de branchevereniging: “NBEC, Kwaliteit in Kleinschalige Zorg” en streven wij naar tevreden cliënten/ deelnemers. We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten/ deelnemers de mogelijkheid te bieden een klacht in te kunnen dienen met betrekking tot de geleverde zorg.

Zorg La Fleur hanteert hiervoor een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg oftewel WKKGZ. Inhoudelijk betekent dit dat Zorg La Fleur haar klachtenregeling heeft uitbesteed en ondergebracht bij een onafhankelijke organisatie t.w.: Klachtenportaal Zorg.

Klachtenprocedure

Wanneer u ontevreden bent, kunt u dat op verschillende manieren laten weten. U kunt het bespreken met uw begeleider of zijn/ haar leidinggevende. Ook kunt u de klacht kenbaar maken bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorg la Fleur welke is gevestigd bij Klachtenportaal Zorg. Hoe een klacht in te dienen bij deze klachtenfunctionaris is te vinden op www.klachtenportaalzorg.nl

 

Vertrouwenspersonen

      

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Will van Schendel en Karin van der Linde zijn namens onze branche organisatie “NBEC” aangesteld als externe vertrouwenspersonen. Een externe vertrouwenspersoon wil zeggen dat Will en Karin geen werknemers zijn van de NBEC of van Zorg La Fleur. Zij zijn er om zorgvragers en medewerkers te ondersteunen in vertrouwde zaken wanneer dit nodig is. Als vertrouwenspersonen willen we graag iets betekenen voor mensen die zich klem voelen zitten en niet in staat zijn om zelfstandig de volgende stap te nemen.


Wanneer kun je gebruik maken van de vertrouwenspersoon?

Ben je 18 jaar of ouder kun je voor zaken die je dwars zitten, meestal terecht bij je begeleider, de teamcoach of de directie. Maar als je daarin vastloopt en echt niet meer weet waar je binnen je organisatie met je verhaal terecht kunt dan kan je gebruik maken van een extern vertrouwenspersoon. Wij zijn bereikbaar voor zorgvragers en medewerkers die te maken krijgen met ongewenste situaties waarin ze vastlopen. Daarbij ondersteunen en begeleiden wij jou bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en geven wij informatie en advies. Jij bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen je neemt om de situatie te veranderen. En alles blijft vertrouwelijk!

Voorbeelden van zaken die je met de vertrouwenspersoon kunt bespreken;

 • Agressie/geweld.
 • Intimidatie/seksuele intimidatie.
 • Onheuse bejegening (integriteit).
 • Belaging/stalking.
 • Problemen waarin je verzeild bent geraakt (klem zitten).

Voorbeelden van zaken die niet van toepassing zijn voor het raadplegen van de vertrouwenspersoon:

 • Materiële zaken rondom huisvesting.
 • Problemen met je computer of slecht werkend internet.
 • Onvrede over betalingen of facturen

Wat als je 17 jaar of jonger bent:

De vertrouwenspersoon Jeugdhulp valt onder verantwoordelijkheid van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Wil je advies, heb je een vraag? De vertrouwenspersonen helpen je verder! Bel naar het landelijke nummer van het AKJ, 088 555 1000, of stuur een e-mail naar info@akj.nl, of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact

Hoe gaat een vertrouwenspersoon te werk:

 • Het bieden van een luisterend oor, jij kunt je verhaal bij ons kwijt.
 • Samen inventariseren en formuleren van het probleem.
 • Adviseren van mogelijke vervolgstappen om te komen tot een passende oplossing.
 • Begeleiding en ondersteuning van jou bij contacten met begeleider, directie en eventueel aangeklaagde.
 • Begeleiding en ondersteuning bij het indienen van een officiële klacht bij de (interne of externe) klachtencommissie.
 • Mogelijke doorverwijzing naar andere hulpverlening.

Als vertrouwenspersoon nemen we het probleem niet van je over, maar helpen we jou bij het vinden van de juiste weg. Daarnaast hebben we een signalerende en adviserende rol naar de NBEC toe. Alles blijft anoniem en vertrouwelijk tenzij het gaat om zware strafbare feiten of zaken waarmee wij ons als vertrouwenspersonen in gewetensnood komen.

Contact:

Je kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer 036-5483146.
Ook kun je een mail sturen aan: vertrouwenspersoon@nbec.nl.