Medezeggenschap bij Zorg La Fleur

Hoe is medezeggenschap geregeld?

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht zorgaanbieders tot het instellen van een cliëntenraad. De NBEC regelt dit centraal voor de aangesloten leden.

We vinden het belangrijk dat de mensen voor wie en met wie we werken - ouders, jongeren, verzorgers en medewerkers - kunnen meepraten over onze organisatie en wijze van begeleiding en de manier waarop we die organiseren. Binnen Zorg La Fleur kennen we een tal van vormen inzake de medezeggenschap: de cliëntenraad vanuit de NBEC, de medezeggenschap voor cliënten in het dagelijkse contact.

Cliëntenraad vanuit de NBEC

De NBEC-cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten behartigt. In de cliëntenraad zitten cliënten maar ook wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van de aangesloten zorgorganisaties. De raad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde (beleids) zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad praat vanuit de ervaringen van cliënten. Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van de organisatie, ofwel: de achterban. Ook houdt de raad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten.

  • De raad is spreekbuis voor de cliënten
  • De raad bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen
  • De raad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de NBEC, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren moet de cliëntenraad weten wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contacten met de cliënten leggen en onderhouden is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk van de cliëntenraad.

Contact met de cliëntenraad:
Annemieke Verviers: 06-55 38 11 66
Helma Sinnecker: 06-20 78 54 75

Vacature cliëntenraad:
Op dit moment is er een vacature voor de cliëntenraad. Zie hiervoor:
https://www.nbec.nl/sites/default/files/Vacature%20cli%C3%ABntenraad%202017.pdf

Medezeggenschap voor cliënten in het dagelijkse contact:

Op de dagbesteding:

Iedere dag wordt er zowel in de ochtend als in de middag een overleg gepland. In dit overleg staat de wens van de cliënt centraal

  • Men kan zelf een keuze maken uit de verschillende activiteiten waaraan men kan deelnemen.
  • Mogelijke nieuwe activiteiten worden overlegd

Bij Ambulante begeleiding:

In het wekelijkse contact is er ruimte om zaken als bijvoorbeeld frequentie van het bezoek, tijdsduur van het bezoek, de locatie van het bezoek, de wijze van begeleiding etc. te bespreken en, in overleg, aan te passen aan de wensen van de cliënt.

Medezeggenschap voor ouders/verzorgers:

Via de ideeenbus@autismezorgalmere.nl kunnen ouders/ verzorgers meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken. Bijvoorbeeld als het gaat om de openingstijden, vakantieplanning et cetera.

Één keer per jaar ontvangt iedere cliënt / ouders van cliënten/ verzorgers/ vertegenwoordiger een tussen evaluatie waarop zij de tevredenheid met betrekking tot de wijze van begeleiding kenbaar kunnen maken. Indien wenselijk/ noodzakelijk zal dit een aanleiding kunnen zijn voor een persoonlijk gesprek.