Klachten procedure Zorg La Fleur

Als zorgaanbieder zijn wij lid van de: NBEC, Kwaliteit in Kleinschalige Zorg en streven wij naar tevreden cliënten. We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Sinds 1 januari 2017, is iedere zorgaanbieder verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te kunnen dienen met betrekking tot de geleverde zorg.

Zorg La Fleur hanteert hiervoor een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg oftewel Wkkgz. Inhoudelijk betekent dit dat Zorg La Fleur haar klachtenregeling heeft uitbesteed en ondergebracht bij een onafhankelijke organisatie t.w.: Klachtenportaal Zorg.

Klachtenprocedure

Wanneer u ontevreden bent, kunt u dat op verschillende manieren laten weten U kunt het bespreken met uw begeleider of zijn/ haar leidinggevende. Ook kunt u de klacht kenbaar maken bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorg la Fleur welke is gevestigd bij Klachtenportaal Zorg. Hoe een klacht in te dienen bij deze klachtenfunctionaris is te vinden op www.klachtenportaalzorg.nl

Vertrouwensfuncties

De vertrouwenspersoon Jeugdhulp valt onder verantwoordelijkheid van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Heb je te maken met jeugdhulp? Wil je advies, heb je een vraag of een klacht? De vertrouwenspersonen helpen je verder! Bel naar het landelijke nummer van het AKJ, 088 555 1000, stuur een e-mail naar info@akj.nl, of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact

De vertrouwenspersoon voor cliënten die bij ons zorg ontvangen welke niet valt onder de Jeugdwet is mw. W. van Schendel. Te bereiken via tel nr. 036-5483146 (Op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:30) of e-mail: vertrouwenspersoon@nbec.nl