Samenwerkende partners

Zorg La Fleur werkt met verschillende organisaties samen. Hieronder treft u een overzicht aan van de samenwerkende partners.

Stichting de Schoor: 

De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, het speelzaalwerk en voor- en vroegschoolse activiteiten en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: verder bouwen aan samen leven!

In multifunctionele buurtontmoetings- en jongerencentra, speeltuin, speelzalen en op de jeugdlanden, verspreid over de hele stad kunnen bewoners van alle leeftijden elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen. Ca. 250 professionals werken daartoe samen met meer dan 800 vrijwilligers.

Voor meer informatie: http://www.deschoor.nl

 

 ANA (Autisme Netwerk Almere)is een netwerk: 

  • van organisaties, die een link hebben met het begeleiden van kinderen en volwassenen met ASS en hun omgeving.
  • die opgezet is omdat er behoefte is aan duidelijkheid en zichtbaarheid van de aanwezige hulp binnen Almere.
  • die voorwaardenscheppend is met behulp van het VMCA om elkaar te versterken in begeleiding geven, maar ook in het verkrijgen van begeleiding.
  • die regelmatig met elkaar vergadert, waardoor we elkaar steeds beter kennen en we elkaars expertise inroepen als dit nodig mocht zijn.
  • die samen de schouders er onder zet, grotere projecten aanpakt, zoals het samenstellen en tot uitvoer brengen van activiteiten in de Autisme week.

De aangesloten organisaties zijn: VMCA, AIC, NVA, Passend Onderwijs, Eduvier Nautilus College, Balans, MEE, het Halmhuis, Focus on Human, Zorg la Fleur, Het KompASS, Aumazorg, Vitree, Eternal Ener-G, 's Heeren Loo, Kwintes.

 

 

Stad en natuur:  

Stad & Natuur wil Almeerders, jong en oud, de natuur in en rond Almere laten beleven op een directe en toegankelijke manier.

Stad & Natuur Almere - De natuur dichterbij
De stad en de natuur met elkaar verbinden, dat is wat  wij, samen met verschillende partners, op al  onze locaties willen doen. Elk met een eigen karakter,  functies en activiteiten, waar educatie, recreatie en ontmoeting centraal staan. Zodat iedereen de unieke natuur van Almere zelf kan ontdekken en beleven, dicht bij huis.

Voor meer informatie: http://www.stadennatuur.nl